RODINNÉ PRÁVO

Zabývám se veškerou problematikou rozvodů – sepsání žádosti o rozvod a následně i zastupováním v rozvodovém řízení, vypořádání majetku ve společném jmění manželů, zúžení či rozšíření společného jmění manželů. Zabývám se také sepsáním předmanželských smluv a dohod v souvislosti s nesporným rozvodem.

Do rodinného práva rovněž spadá problematika péče o dítě a vyživovací povinnosti. Mám zkušenosti s řešením výživného jak pro dítě, tak výživného pro manžela/manželku, event. výživné neprovdané matky. Pomohu Vám se stanovením možné výše výživného i s jeho vymáháním. Také Vás mohu zastupovat ve sporech o svěření dítěte do péče, stejně tak ve sporech o úpravu styku s dítětem.

 

Nabízím Vám právní pomoc v oblasti:

  • manželství (úprava majetkových vztahů, rozvod manželství, neplatnost manželství, předmanželské smlouvy, vypořádání majetku ve společném jmění manželů, zúžení či rozšíření jmění manželů)
  • výživné (výživné pro dítě, výživné manžela/manželky i rozvedených manželů, výše výživného, vymáhání výživného)
  • problematika péče o dítě (zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče, ve sporech o úpravu styku s dítětem)
  • majetkové dohody