ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Advokátní úschova finančních prostředků, listin či cenných papírů slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaší transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou.

 

Finanční prostředky jsou po dobu úschovy uloženy na zvláštním bankovním účtu a jsou úročeny.

Listiny nebo cenné papíry jsou po dobu úschovy uloženy v trezoru.