ODMĚNA ADVOKÁTA

Odměna za právní služby je stanovena v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná např. jako:

  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • podílová odměna, podle výsledku sporu
Odměnu se snažím přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, podmínky poskytování právní pomoci sjednáváme individuálně.

Nejsem plátcem DPH.