O ADVOKÁTOVI

Mgr. Eva Veselá vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila získáním titulu magistr.

Kariéru zahájila v advokátní kanceláři se specializací na právo nemovitostí, občanskoprávní vztahy, rodinné právo, dědické právo, právo obchodních společností apod. Od roku 2004 se zabývala exekucemi a právním vymáháním pohledávek.

V roce 2010 byla Mgr. Eva Veselá jmenována ministrem spravedlnosti do funkce soudního exekutora. Svou exekutorskou praxi ukončila roku 2018 na základě vlastní žádosti o uvolnění z výkonu této funkce. Za tuto dobu získala cenné zkušenosti a poznatky týkající se nejen exekučních, ale také insolvenčních řízení a jiné občanskoprávní agendy.

Advokátka poskytuje advokátní služby v kanceláři v Kolíně, avšak v případě potřeby je možné sjednat schůzku i jinde, např. v místě bydliště či kanceláři klienta.

Schůzky s klienty sjednávám na základě individuální dohody, takže pro sjednání schůzky mne, prosím, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, viz. sekce Kontakty.

Během koronavirové epidemie se osvědčilo poskytování porad i po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu, není tedy vždy nutné osobní setkání. 

V tomto případě ovšem počítejte s tím, že budu potřebovat doložit (zaslat e-mailem) potřebné doklady naskenované ve formátu PDF.