PRACOVNÍ PRÁVO

Zabývám se také problematikou pracovního práva, a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců.

Zaměstnavatelům poskytuji poradenství zejména v oblasti vypracování pracovních smluv, pracovních řádů, výpovědí z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru a žádosti o zastoupení v pracovněprávních sporech proti bývalým zaměstnancům.

Zaměstnancům poskytuji veškeré poradenství při rozvázání pracovního poměru, nabízíme také právní pomoc při řešení problematiky pracovních úrazů, a to při vymáhání náhrady škody za pracovní úraz, dále při problematice hmotné odpovědnosti zaměstnance a jeho odpovědnost za způsobenou škodu.

 

Nabízím poskytování právní pomoci v oblasti:

  • poradenství pro zaměstnavatele (vypracování pracovních smluv, pracovních řádů, výpovědí z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • poradenství pro zaměstnance (rozvázání pracovního poměru)
  • pracovní smlouvy (sepsání, kontrola)
  • dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • problematika pracovních úrazů a hmotné odpovědnosti zaměstnance