Milostivé léto 2021 – spočívá v tom, že pokud dlužník od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu 907,50 Kč jako náklady exekuce (750 Kč + DPH), zbývající dluh mu bude prominut a jeho exekuce ukončena. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města, tedy např. jde o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ. Je však třeba soudního exekutora nejprve požádat o vyčíslení jistiny s tím, že hodláte využít institutu „milostivého léta“ a při platbě to do poznámky rovněž uvést.

 

Týká se to pouze exekucí u těchto oprávněných:

a) Česká republika,

b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

 

Upozornění:

Akce „Milostivé léto 2021“ skončila k 28.1.2022.