OBČANSKÉ PRÁVO

Nabízím poskytování právní pomoci v oblasti:

  • závazkové právo (sepsání a kontrola kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, úvěrových smluv, zástavních smlouvy apod., včetně odstoupení od smlouvy)
  • právo nemovitostí (koupě nemovitosti, prodej nemovitosti, převod nemovitosti, včetně vkladu do katastru nemovitostí, nájem, zápůjčka)
  • náhrada škody (sepsání žalob, vyhodnocování nároků)
  • ochrana osobnosti, sousedská práva, spoluvlastnictví
  • zástavní právo
  • zastupování v soudních řízeních
  • poskytování právních rozborů a stanovisek